АДВОКАТИ

Advokat Đorđe Kalanj
Ђорђе Калањ

e-mail: djkalanj@gmail.com
телефон 065-44-000-45

Лични подаци:
Ђорђе Калањ
18.01.1963. године
Бенковац, Хрватска

Образовање:
Дипломирао на правном факултету 1987. године. Приправнички стаж завршио у Војном суду у Београду. Правосудни испит положио 1988. године.

Рaдно искуство:
Након положеног правосудног испита радио као правник у Војно – привредном сектору у периоду од 1988. до 1991. године. Од 1992. до 1999. године радио у Београду као судија кривичар.
Уписан у Адвокатску комору Београда од 12.02.1999. године. Као адвокат највише се бави кривичним правом и као бранилац поступао је у многим сложеним предметима пред судовима опште надлежности и пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду и Већем за ратне злочине од његовог оснивања од 2003. године. Ангажован је био и пред Међународним кривичним судом у Хагу. Поред кривичног права бави се и привредним правом, заступањем привредних друштава и пружањем услуга правног консалтинга.

Језици:
Служи се енглеским језиком

Advokat Bojan Stanojlović
Бојан Станојловић

e-mail: bojanadvokat@gmail.com
телефон 064-15-18-262

Лични подаци:
Бojaн Станојловић
05.08.1971. године
Београд

Образовање:
Правни факултет Униврзитета у Београду, дипломирани правник, дипломирао 2000. године.

Рaдно искуство:
• За време студија радио у НБС - ЗОП
• Након завршених студија радио као адвокатски приправник од 2001. до 2003. године
• Адвокат од марта 2004. године

Језици:
Говори енглески језик

Advokat Branko Dimić
Бранко Димић

e-mail: dimicbranko@gmail.com
телефон 064-17-32-790

Лични подаци:
Бранко Димић
02.03.1973. године
Београд

Образовање:
Правни факултет Униврзитета у Београду, дипломирани правник, студирао од 1994. до 1999. године, смер привредно право.

Рaдно искуство:
• Четврти општински суд у Београду, од 01.06.2000. године до 05.02.2007. године
• Адвокат од 06.02.2007. године

Квалификације:
• Правосудни испит положен 03.07.2002. године
• Као судијски сарадник радио је у извршном одељењу самостално водећи веће за поступање по предлозима за извршење на основу извршне исправе, повремено и у већу за поступање по предлозима за извршење на основу веродостојне исправе
• Као секретар суда обављао је бројне послове везане за надлежности судске управе
• Као судијски приправник радио је у свим судским одељењима и упознао се са организацијом рада свих одељења и помоћних служби суда
• Као адвокат бави заступањем правних и физичких лица у предметима привредног, грађанског и кривичног права

Језици:
Говори енглески и руски језик

Advokat Predrag Marić
Предраг Марић

e-mail: predragnmaric@gmail.com
телефон 064-810-18-02

Лични подаци:
Предраг Марић
18.02.1973. године
Београд

Образовање:
Правни факултет Униврзитета у Београду, дипломирани правник, дипломирао 1999. године.

Рaдно искуство:
• Први општински суд у Београду, од 2001. године до 2006. године • Адвокат од новембра 2006. године

Квалификације:
• Правосудни испит положен 2003. године
• Као судијски сарадник радио је у кривично већу, кривичном ванрасправном већу и специјализованом већу за брачно и породично право
• Као судијски приправник радио је у свим судским одељењима и упознао се са организацијом рада свих одељења и помоћних служби суда. Део приправничког стажа обавио сам и у Трговинском суду у Београду, као и у Четвртом општинском суду у Београду у извршном одељењу
• Као адвокат бави се заступањем правних и физичких лица у предметима трговинског и грађанског права, као и одбранама у кривичним предметима

Језици:
Служи се енглеским језиком

Advokat Snežana Radenković
Снежана Раденковић

e-mail: sneganaradenkovic@gmail.com
телефон: 064-25-44-792

Лични подаци:
Снежана Раденковић
23.10.1976. године
Скопје, Република Македонија

Образовање:
Правни факултет Униврзитета у Београду, дипломирани правник, дипломирала 2006. године.

Рaдно искуство:
• Након завршених студија радила као адвокатски приправник од 2009. до 2012. године • Адвокат од новембра месеца 2012. године

Квалификације:
• Правосудни испит положила јула месеца 2012. године • Адвокатски испит положила септембра месеца 2012. године • Као адвокат бави се заступањем правних и физичких лица у предметима привредног и грађанског права, као и одбраном у кривичним предметима

Језици:
Говори енглески језик

Vladimir Vignjević
Владимир Вигњевић

e-mail: vladimirvignjevic81@gmail.com
телефон 064-25-35-075

Лични подаци:
Владимир Вигњевић
18.01.1981.
Загреб, Република Хрватска

Образовање:
Правни факултет Униврзитета у Београду, дипломирани правник, студирао од 2001. до 2007. године, смер кривично право.

Рaдно искуство:
• Адвокатски приправник у адвокатској канцеларији „Калањ“ у Београду, од 01.09.2007. године до 01.10.2009. године • Адвокат од 05.09.2011. године

Квалификације:
• Правосудни испит положен 01.06.2011. године • Као адвокатски приправник заступао је правна лица у радним споровима, а бавио се и другим врстама заступања правних и физичких лица у судским поступцима ради остваривања права која им припадају. • Као адвокат бавио се заступањем правних и физичких лица у предметима привредног, грађанског и кривичног права

Језици:
Говори енглески језик